do początku
PRACA

ZATRUDNIMY:

 

- MURARZY,

- MONTERÓW STOLARKI PCV

- CIEŚLI,

- PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH,

- MECHANIKÓW,

- OPERATORA ŻURAWIA

- PŁYTKARZY

- PRACOWNIKÓW DO ZIELENI


 

Prosimy o przesłanie dokumentów C.V. lub naszego kwestionariusza osobowego pod adres:budtech@home.pl

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.


 

                                                    

 

 

 

 

Trwa rekrutacja do Projektu IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja jest prowadzona w trzech Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego: 

- Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, 

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, 

- Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

W każdym z urzędów przewidziano miejsce dla 15 osób bezrobotnych w wieku 50+. Celem projektu jest integracja z rynkiem pracy osób 50+ przy pomocy standardowych i niestandardowych form wsparcia, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy i przy współpracy publicznych i prywatnych służb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://impuls50plus.umk.pl/index.php

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!